xe máy

Nạn ăn cắp xe hoành hành

Đánh giá về sản phẩm, đại diện Viettel, ông Đỗ Minh Phương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel khẳng định: “Viettel đã nỗ lực để chế tạo được sản phẩm Smart Motor có giá bán phù hợp