trộm xe

Nạn ăn cắp xe hoành hành

Đánh giá về sản phẩm, đại diện Viettel, ông Đỗ Minh Phương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel khẳng định: “Viettel đã nỗ lực để chế tạo được sản phẩm Smart Motor có giá bán phù hợp