ruột chìa

Kinh nghiệm mua khóa tay gạt

Kinh nghiệm mua khóa tay gạt

Một bộ khóa bao gồm các cơ phận : Thân khóa - tay khóa - ruột chìa - chìa khóa . - Thân khóa : Cần xác định thông số của đố cửa ( chiều dày và rộng của thanh