đánh giá smartbike

Chống trộm xe máy với Smartbike

Chống trộm xe máy với Smartbike

Theo trao đổi với đại diện Smartbike, thiết bị này đi kèm thẻ SIM 3G có thời hạn sử dụng một năm miễn phí. Sau khoảng thời gian này, người dùng sẽ phải trả thêm 600 nghìn đồng cho mỗi