chất lượng khóa seecar

Khóa tay gạt Seecar chất lượng cao

Khóa tay gạt Seecar chất lượng cao

THÔNG TIN SẢN PHẨM Tay ốp khóa Không gỉ, Chống cháy. Thân khóa 01 Chốt thép siêu cứng , 01 Chốt gió lớn : Chống cắt phá. Ổ khóa đồng lõi thép siêu cứng bảo vệ vòng ngoài chống cắt