Khóa treo Sakos cao cấp

Khóa treo Sakos cao cấp

Để cài đặt mã số mới, xin vui lòng thực hiện theo những bước sau:

Chú ý quan trọng: Xin Quí khách lưu kỹ mã số trước khi cài đặt.

  1. Mở khóa với mã số hiện tại (Mã số mặc định là 0-0-0).
  2. Xoay móc khóa của khóa 90 độ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ và ấn nhẹ xuống.
  3. Tiếp tục xoay móc khóa 90 độ theo chiều ngược kim đồng hồ, bây giờ hãy cài mã số mới bằng cách quay bánh xe số (Ví dụ: 1-1-1).
  4. Trả móc khóa về vị trí cũ, nhất móc khóa trong lúc trả về. Việc cài đặt mã số mới đã thành công.Khóa treo Sakos cao cấp

Với những loại khóa số treo khác:

  1. Mở khóa với mã số hiện tại (Mã số mặc định là 0-0-0).
  2. Sử dụng dụng cụ nhỏ để nhấn và giữ nút cài đặt.
  3. Trong khi giữ nút cài đặt, cài mã số mới bằng cách quay bánh xe số (ví dụ: 1-1-1).
  4. Trả nút cài đặt về vị trí cũ. Mã số mới đã được cài đặt.

Theo sakos.com.vn